Уважаеми дарители и приятели,

 

Ние от Фондация „Нов Живот“ сме наясно, че знанието е най- голямото богатство на света и ние ще се постараем да го предадем на подрастващите, редом с национално самочувствие и патриотичен дух.

 Затова, по случай 1 Ноември - Денят на народните будители, ние сме подготвили образователен проект. Тази година ще гостуваме на  децата от ЦНСТДБУ с. Гаврил Геново  

 Всяко от децата има поставена задача да ни  разкаже за празника на будителите. Освен това, ще имат възможността да се изявят във викторина, която сме им подготвили, тя ще им донесе допълнителни знания. А ние ще ги поощрим за усилията с парична награда 20 лв. за участие на всяко дете. За най-добре представилите се сме  подготвили  I, II  и  III  място за  I - 50 лв.,  II - 40 лв. и III - 30 лв. Накрая ще ги почерпим с лакомства празнувайки денят на народните будители с: Шоколад, сок, соленки и др. за всяко от децата.

 

  Вашата подкрепа е решаваща за постигане на желания резултат!

  Децата са 15

 Необходимата ни сума е 505лв.

 

 "Великото изкуство да се научи много е да се започне с малко."
Джон Лок

 

 

 Екипът на Фондацията Ви пожелава здраве и благоденствие!